• Klantwaarde versus kostprijs

 • Hosepump with cutout

  Kostprijsreductie, bespaar op uw product

 • Aseptic Blowmoulder

  Een slimme, modulaire opbouw

 • Hose pump

  Vergroot de waarde van uw product

 • Industrial Cleaning Machine

  Reductie van de doorlooptijd

Innovatie starten?

 

Voor betere producten en machines

Wilt u uw marge vergroten en uw concurrentie positie versterken? Dan biedt value engineering de oplossing. 

Focus op prijs en prestatie

Value engineering is gericht op productverbetering waarbij de focus ligt op het verbeteren van de prijs-prestatie verhouding van producten, machines en apparaten. (we zullen nu ‘product’ gebruikt als aanduiding voor product, machine of apparaat.)

Elk product wordt aangeschaft om een bepaalde reden. Het product is nodig om functies te vervullen, dient als decoratie of vergemakkelijkt het leven. Producten zijn ontworpen om behoeften, noden en verlangens van de mens te vervullen. Als producent kun je nadenken welke prestaties je levert. Deze prestaties zorgen voor de toegevoegde waarde bij uw klant.

4 pijlers van value engineering

Prestaties zijn niet alleen gericht op de output (hoofdfunctie) van de producten, maar ook op aspecten als gebruiksgemak (ergonomie) en vormgeving. De klant heeft een zekere behoefte aan de prestatie en daarbij hoort een prijs die de klant er voor over heeft. Dit noemen we de ‘waarde’. In de tekst zullen we dit de productwaarde noemen. Voor de producent is het belangrijk om de verkoopprijs aantrekkelijk te houden. De pijler "produceerbaarheid" bevat dan ook alle kosten (tijd, materialen en realisatiestappen) om het product te realiseren.    

Marge vergroten

De prestaties en de kwaliteitsbeleving  van uw product leveren voor uw klant voordelen op en is daarvoor bereid een bepaald bedrag te betalen. De marge hierop wordt behaald is echter sterk afhankelijk van de kostprijs van uw machine. Hoe lager deze kosten zijn hoe hoger de behaalde marge. 

Onderstaand figuur geeft de kern aan van het doel van value engineering. Het realiseren van zodanige betere klantvoordelen (betere productwaarde dus)  tegen een concurrerende verkoopprijs of tegen een iets hogere verkoopprijs als dat de klant er nog voor over heeft. Daarnaast ligt de focus ook op het verlagen van de kostprijs, wat ook een positief effect heeft op de marges.

 

 

Impressie van value engineering projecten

 

 • Kostenverlaging: 35% verlaging van de productiekosten (incl. geoptimaliseerde assemblage);
 • Waardeverhoging voor de installateur: snelle montage en onderhoudsvrij;
 • Waardeverhoging voor de gebruiker: automatische kraan die zich opent bij afwikkelen (octrooi 9400203);
 • Modulaire opbouw van de reeks met veel dezelfde onderdelen en een tijdloos design met weggewerkte bevestigingsmiddelen.

 

 • Kostenverlaging: 12% van de productiekosten (materialen, productietechnieken, assemblage);
 • Waardeverhoging voor de gebruiker:  reductie van de Total Cost of Ownership (TCO);
 • Waardeverhoging voor de onderhoudsmonteur: snellere demontage van het pomphuis, snellere slangwissel, beter zicht op de gemonteerde slang;
 • Overtuigend design: “fit for duty”

 

 

 

 

 • Verlaging van de doorlooptijd tussen order en aflevering met  50% door toepassen van een Configure-To-Order strategie;
 • otale kostenreductie van 33% op engineeringsuren, arbeidsuren en materialen.
 • Het energieverbruik van de machine is met 20% verlaagd, door toepassing van efficiëntere droogtechnieken;
 •  Waardeverhoging voor de gebruiker: reductie van het dekselgewicht;
 •  Daarnaast werd een overtuigende vormgeving en verbeterde ergonomie gerealiseerd.
 • Totale kostenreductie van 10%  (materiaalkosten en montage uren); volledig uit plaatwerk opgebouwde framedelen; modulaire opbouw: het zelfdragende frame is voorbereid op het optionele bordes en laminaire flowsysteem;
 • Waardeverhoging voor gebruikers en servicedienst:  i.p.v. veiligheidshekken zijn volledig wegdraaiende deuren toegepast dat een snelle toegang bied bij operationeel gebruik en onderhoud.
 • Waardeverhoging voor de gebruiker: Verbeterde ergonomie. Van alle zijden is er een optimaal zicht op het proces ;
 • Door zijn eenvoudige en strakke vormgeving heeft de machine een no-nonsense en hygiënische uitstraling gekregen.

De value engineering methode

Value engineering  is een gestandaardiseerde methode (DIN EN 12973 (2002)) en bestaat uit 2 delen: analyseren en creëren.

Het resultaat van het analysedeel geeft inzicht in de verdachte functies. Dat zijn de functies waarvan de prestatie moet worden verbeterd en/of de kosten moeten worden verlaagd. In het creatieve deel worden kansrijke ideeën bedacht en getoetst op haalbaarheid.

  

Deel 1.  De analyse

Van onderdeelkosten naar functiekosten

In de analysefase geven verkoop en marketing aan met welke productprestaties en tegen welke kosten een klant verleid kan worden tot aankoop. R&D moet weten tegen welke productkosten het product moet presteren. Value engineering is dan ook een multidisciplinaire aanpak en bevat een analysemethode waarbij zowel commerciële – als technische afdelingen gezamenlijk optrekken.  

In de analyse wordt gebruik gemaakt van functiekostengrafieken. Dit is een overzicht van de huidige kosten van de aanwezige functies in een product en waarbij de functies met de grootste potentie voor kostenreductie worden uitgelicht.

 

Functiedenken

Omdat het functiedenken en functiebegrip niet voor iedereen duidelijk is leggen we het uit:

In deze analyse fase worden eerst functies van het huidige product verzameld. Het begrip ‘functie’ omschrijven we als “wat het product of machine moet doen”. In geval van hijskraan is dat “last heffen”. We beschrijven dit zonder de oplossing te benoemen. Dit biedt ontwerpers de ruimte om ook andere oplossingen te verzinnen die goedkoper of beter zijn om een last te heffen. Als alle functies zijn beschreven, worden de onderdelen die bijdragen aan de functies gespecificeerd. Van de onderdelen weet men de kostprijs en op deze manier kunnen de kosten voor elke functie in kaart worden gebracht. 

 

 

In bovenstaand figuur is een functieboom met functiekosten weergegeven van een industriële reinigingsmachine. De machine heeft als hoofdfunctie het reinigen van componenten. Dit is de feitelijke functie waarvoor de klant de machine koopt. Daarnaast komen er functies in voor die bijdragen aan de bediening, veiligheid of zorgen voor een aantrekkelijk uiterlijk en hiermee ook waarde hebben voor de gebruiker.

 

Verdachte functies

Wanneer de kosten per functie zijn gedefinieerd is het mogelijk om de verdachte of kritische functies te benoemen. Deze functies kosten in verhouding veel en hebben daardoor meer potentie op een grote kostenreductie. Ook worden de functies beoordeeld op kwaliteit en prestatie. Of zijn er functies die er nu nog niet inzitten maar waar de klant wel waarde aan hecht? 

Hierbij is het ook belangrijk om de vraag te stellen: Is de klant bereid om deze prijs voor deze functies betalen? Of heeft de klant die functie wel nodig?

“functies zijn te vergelijken met klantfeatures.” Daardoor leggen we naast de functiekostengrafieken ook de relatieve waarde die een klant hecht aan deze functies.  Deze relatieve waarde, wat in feite de marktinzichten zijn, worden dan aangeleverd door de commerciële afdeling van het bedrijf. Onderstaand figuur geeft een illustratie van een functiekosten versus waarde vergelijking.

 

Deel 2.  De creatieve fase

Oplossingsstrategieën en conceptontwikkeling

Met Value engineering verdelen we de oplossingsstrategieën over drie niveaus, om zo tot kostenbesparing of waardeverhoging te komen.

In het algemeen geldt dat functionele aanpassingen tot de grootste kostenbesparingen leiden. Oplossingen op functioneel niveau kunnen echter een grotere impact op de implementatie hebben (o.a. een langere ontwikkeltijd, een hoger ontwikkelingsbudget voor de realisatie en er is eventueel budget nodig voor investeringen in de productie en de montage).

Na het selecteren van de gewenste strategieën en oplossingsrichtingen worden concepten ontwikkeld. Deze concepten worden vervolgens getoetst op technische- en economische haalbaarheid (Research trajecten). Implementatie van de gekozen concepten worden vervolgens planmatig doorgevoerd (Development trajecten).  

 

Geïnteresseerd in value engineering?

Toepassingsgebied

Value engineering is zeer geschikt voor het initiëren van productinnovatie en kan worden ingezet voor de volgende situaties:

 • Vergoten van de klantwaarden en reductie van de kostprijs; 
 • Smart Customization en Engineering-to-Assembly (ETA);
 • Vraagstukken waarbij productontwerpen moeten aansluiten bij een high mix – low volume productie (HMLV);
 • Situaties waarbij Engineering-To-Order (ETO)  zicht verplaatst naar een Configure-To-Order (CTO) om engineeringsuren te reduceren;
 • Creëren van een strategische innovatieroadmap voor de korte en lange termijn;
 • Continous improvement. Periodiek uitvoeren van de value analyse laat altijd potentie voor kostenbesparing zien;
 • Als prestatie indicator door continue benchmarking van eigen producten. 

Onze rol

Wij voeren value engineering uit op basis van uw behoefte en vraagstelling. Een selectie van de mogelijkheden:

 • Faciliteren van value engineeringstrajecten van uw team;
 • Projectmanagement (organisatie en begeleiden) van value engineeringstrajecten; 
 • Uitvoeren van conceptstudies en engineering; 
 • Afhankelijk van de uitkomst van de value analyse kunnen wij de expertise van IDpartners inzetten op gebied van industriële vormgeving , UX design, engineering en marktgerichte innovatietrajecten  (zie www.idpartners.nl);
 • Coachen van bedrijven op gebied van value engineering in natrajecten/vervolgtrajecten; 

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om  uw R&D afdeling te trainen in value engineering. Aan de hand van uw bedrijfscase en oefencases leren wij u de aanpak.   

Onze rol wordt altijd per opdracht afgestemd met de opdrachtgever. Op basis van een vrijblijvende voorbespreking maken wij voor u een passende offerte.

Meer weten?

Wij gaan graag in gesprek met u. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 053-4301701. Contactpersonen: Jacques Stevens en Arnold Heikoop

Onze uitgebreide whitepaper over value engineering kunt u hier downloaden.

valueengineering.nl is een website van IDpartners. Bezoek www.idpartners.nl voor een volledig overzicht van onze diensten.